Belgeye Metin Filigranı Ekleme

Yazdır PDF

Filigranlar, belge metninin arkasında yer alan metin veya resimlerdir. Çoğu zaman belgeyi etkin yapmak veya bir belgenin Taslak olduğunu belirtme, belgenin kopyalanmasını önleme örne­ğinde olduğu gibi, belgenin durumunu belirtmek amacıyla kullanılırlar. Filigranları Sayfa Dü­zeni veya Tam Ekran Okuma görünümünde ya da yazdırılan bir belgede görebilirsiniz.

Örnek Uygulama: Belgeye Metin Filigranı Ekleme

Filigranlar, yalnızca Sayfa Düzeni veya Tam Ekran Okuma görünümlerinde ve yazdırılan bir bel­gede görüntülenebilir. Filigranlı metin galerisinden önceden tasarlanmış bir filigranı ekleyebi­lir veya özel metne sahip bir filigran ekleyebilirsiniz.

  1. Sayfa Düzeni sekmesi -> Sayfa Arka Planı grubu -> Filigran tıklayın.
    Belgeye Metin Filigranı Ekleme
  2. Aşağıdakilerden birini yapın:
    Belgeye Metin Filigranı Ekleme
  3. Filigran galerisinde Gizli veya Acil gibi önceden tasarlanmış bir filigranı tıklayın.
  4. Herhangi bir metin filigranı eklemek için, örneğin adınızı ya da şirket adını gibi, Özel Filigranı, ardından Metin Filigranı’nı tıklayın ve istediğiniz metni seçin veya ya­zın. Metni de biçimlendirebilirsiniz.
  5. Filigranı, yazdırılmış sayfada belireceği gibi görüntülemek için Sayfa Düzeni görünü­münü kullanın.
  6. Eklediğiniz filigranları kaldırmak için; Sayfa Düzeni sekmesi -> Sayfa Arka Planı grubu -> Filigran tıklayın. Filigranı Kaldır seçeneğini tıklayın.

Daha Fazla :

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile