ERP ile Aşkınız Bitti mi?

Yazdır PDF

ERP ile Aşkınız Bitti mi? ERP Projelerine başlanırken büyük umutlar vardır. Artık her bilgi tek bir yerde olacak, tüm süreçler kontrol altına alınacak, farklı departmanlardan uyumsuz raporlar gelmeyecektir. Tıpkı yeni başlayan aşklar gibidir. Pembe panjurlu bir evde, çiçekler içinde, sağlıklı ve mutlu çocuklarla devam edecek bir evliliğin hayali gibi…

Nasıl evililikte bir arada yaşamanın getirdiği zorluklar, giderek farklılaşan istekler ve beklentiler, değişen yaşam görüşleri, büyüyen çocukların sorumlulukları evliliği tehdit altına alıyorsa, ERP yazılımlarının sürekli kontrol edilmesi gereken performansları, sürüm yükseltmelerin maliyeti ve süresi, kullanıcılardan gelen farklı taleplerin birbiri ile uyumsuzluğu, değişen iş süreçlerine makul süre ve maliyet içinde uyum sağlayamama gibi nedenlerle ERP’ye olan aşkınız, sevginiz ve inancınız da tehdit altına girer. Cicim ayları biter, bir de bakmışsınız gene aynı noktadasınız. Birden fazla uygulama, birbirini tutmayan raporlar, kontrol edilemeyen ancak sorun olunca geçmişe yönelik hatanın kaynağını bulmaya çalışarak geçirilen verimsiz saatler…

mstr

ERP Aşkı ile İlgili Gerçekler

Yapılan bir araştırmada ERP aşkı ile ilgili bazı gerçekler bir kere daha onaylandı;

 • ERP yazılımının başarısı süreç sorumluları ve kullanıcılar tarafından farklı algılanmakta. Genelde bu iki tip kullanıcının memnuniyetleri ters orantılı. Ya biri çok memnun ya da diğeri. Her ikisinin de memnun olmadığı durumlar ise oldukça fazla…
 • Çoğu şirket ERP yazılım başarısını somut rakamlarla ifade edecek şekilde bir takip yapmıyor. ERP daha çok operasyonel bir araç olarak görülüyor, oysa iyi kurgulanmış ve hem yöneticilere hem çalışanlara kolaylık sağlayacak bir ERPnin rekabette sağlayacağı avantaj gözardı ediliyor.
 • ERP projesinde yer almış ve kendi görüşleri dahilinde sistemi kurgulatmış anahtar kullanıcılar ERP’den en memnun kişiler olarak öne çıkıyor. Memnuniyet sıralamasında ikinci olarak muhasebe ve finans departmanları geliyor. Pek çok işlemi kendileri yapmaktan kurtulan departmanların verimliliği artıyor.
 • Entegre sistemlerin doğası gereği, değişiklik istekleri daha geç devreye alınmakta.
 • Piyasaya hakim yazılımları tercih eden firmalar, çoğunlukla bu yazılımların belirlediği süreçlerin içine girmeye çalışlıyorlar. Bu da kullanıcıların işini zorlaştırabiliyor.

mstr

Evliliğinizi Uzatacak Öneriler

Nasıl evlilik danışmanları, çiftler arasındaki aşkı uzun süreli kılmak için önerilerde bulunuyorlarsa, ERPniz ile daha mutlu olabilmeniz için bizimde önerilerimiz var.

 • Kullanıcılarınızı yöneticiler; işlerini yapmak için operasyonel bilgiye ihtiyacı olanlar, süreç sahipleri ve yoğun veri girişi yapanlar diye 4 profile ayırın. Her dört profilin ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde karşılanmasını sağlayın.
 • ERP kullanımın getireceği faydaları ilk günden takip edin. ERP’ye başlarken önemli metrikleri belirleyin ve sayısal olarak ifade edin. ERP kullanımı sonrasında bu metrikleri takip etmeye devam ederek, beklenen faydanın gerçekleştiğinden emin olun. Gerçekleşmiyorsa en kısa zamanda gerekli önlemleri alın.
 • Mobil kullanım ve kiralama metodlarına yakın olun. Kiralama ihtiyaç duyduğunuz bazı fonksiyonaliteleri hızlıca sunmak için bazı detay alanlarda size yardımcı olabilir. Giderek kiralama seçeneği ile sunulacak ek fonksiyonaliteler artacak. Şu anda bile çevrenizde sandığınızdan daha fazla çözüm olabilir.
 • Esneklikten taviz vermeyin: ERPniz işinizin gelişmesine engel teşkil etmemeli. ERP tedarikçiniz sizin geliştirme isteklerinize cevap verebilmeli. Çoğu zaman tedarikçinizin sürüm politikası sizi etkiler. Ancak kontorlü siz ele alın tedraikçinizin sürüm politikası değil, si,zin iş ihtiyaçalrınız değişklikleri planlamalı. ERP startejinizi ve bulunduğunuz yeri dönemsel kontroller ile üst yönetim ile tartışın. Sürüm bekleyecek değil, kendinizin de geliştirme iyileştirme yapabileceğiniz ürünleri tercih edin. Değişimin katkısı büyük olacaksa, yatırım yapmaktan kaçınmayın.
 • Basitleştirin: Çoğu sistem kullanıcısı, kullanmakta oldukları ekranları ve fonksiyonaliteyi değiştirme isteğindendir. İmkanları olsa herşeyi baştan yazmak isteyeceklerdir. Sistemi az kullanacak ama mutlaka kullanmak zorunda olan kullanıcı tipleri için alternatif kullanımları destekleyen ürünleri tercih edin. Örneğin masraf girişi, satınalma talep isteği vb. gibi kullanımlar için hızlı ekranlar geliştirebileceğiniz, mobil cihazlardan da çalıştırabileceğiniz, böylece kullanıcının en rahat hissettiği ortamda çalışmasını destekleyen ürünleri tercih edin.
 • Raporların Ulaşılmak İstenen Yer Olduğunu Unutmayın : ERP projelerinin ilk ve ana amacı canlı kullanıma zamanında geçmek ve sistem açıldığında süreçlerin tıkanmadan devam etmesini sağlamaktır. İş süreçlerine çok fazla yoğunlaşılır. Oysa ERP kullanıma alınmasının önemli sebeplerinden biri de biriken verinin analizi ile yöneticilere karar vermede destek olacak analiz ve raporlardır. ERP ile birlikte İş Zekası ve Kurumsal Performans Yönetimi stratejilerini mutlaka gözden geçirmek gerekir. ERP uygulamasının bu alandaki ihtiyaçları karşılayacak altyapıyı sağlaması gerekir. Eğer ERP ürününüz İş Zekası ve Performans Yönetimi için ayrı yatırım yapmanıza gerek bırakmıyor ve bu konuları da kendi iç yapısında çözüyorsa, bu büyük bir avantajdır.
 • Çelişki Hep Var Olacak: Herkesi Her Zaman Memnun Edemezsiniz… ERP geçişi sırasında bazı kullanıcılar işlerini daha zor yapar hale gelebilirler, veri girişi uzun zaman alabilir, daha fazla veri girmek zorunda kalabilirler. Ancak bu fazladan girilen bilgiler, şirkete daha fazla fayda sağlayabilir. ERP projesini bir dönemlik yapılıp biten bir olgu gibi görmemek ve sürekli gelişimi için çaba göstermek gerekir. Periyodik toplantılar ile vakti zamanında alınan kararların gözden geçirilmesi, fayda sağlanabilecek yeni alanların keşfedilmesi, geçmiş zamanda bazı kullanıcılara yüklenmiş ek işlerin kaldırlıp kaldırılmayacağının tartışılması gerekir. Böylece ERP durağan değil sürekli gelişen bir sistem olabilir.

mstr

Sonuç

Yöneticiler, şirketlerinde ERP aşkının erimeye başladığını hissettiklerinde hemen harekete geçmelidirler. Bir ERP sisteminin yaşam döngüsü boyunca başarı faktörleri ölçülmeye devam edilmelidir. Takip etmenizi önerdiğimiz ve kriterde değişiklik hissedildiğinde gerekli önlemler alınmalıdır. Genelde önerdiğimiz başarı kriterleri ise:

 • Proje toplam Maliyeti: İlk kurulum ve sonrasındaki dnaışmanlık,donanım ve bakım maliyetleri
 • ERP sonrası düşen maliyetler: muhasebe raporlaması için azalan süreler, sipariş girişindeki hızlanma, depo faaliyetlerinde artan verimlilik, aynı zamanda yapılan sevkiyat miktarında artış ,azalan müşteri iadeleri, azalan hatalı üretimler vb.
 • Ek yatrımdan kazanılanlar: ERP varlığı sayesinde ek yatırım yapılmaya gerek kalmayan alanlar.
 • Pazar payınız: Pazar payınızda diğer pek çok nedene bağlı olarak değişim gözlenebilir ancak ERP sayesinde daha kolaylaşan tedarik ve sevkiyat süreçleri ile yeni girilen
 • Kontrol altına alınan ya da düşürülen riskler: Son kullanım tarih kontrolü, tehlikeli madde yönetimi vb.
 • Denetlenebilirlik: Denetim açısından uyulamsı gereken kurallara uyum için gerekli yatırımlar
 • Rekabet Avantajı: Rakiplerin sunamadığı hizmet ve bilgilerin oranı
 • Gelir artışı: Devreye alınan hem ürün hem süreç alanlarındaki yenilikler.
 • Şirketin ana süreçlerinde geçen ortalama süre: Ortalama satınalma isteği ile kapanması arasındaki süre, müşteriden sipariş alımı ile sevkiaytı arasında geçen süre vb.

mstr

Konu hakkında daha detay bilgi almak için microsoft.com/turkiye/dynamics/erp/ adresinden her zaman Microsoft Dynamics ekibine başvurabilirsiniz.

Daha Fazla :

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile