Uygulama Performans Analizi: [AVIcode]

Yazdır PDF

Uygulama Performans Analizi: [AVIcode] Karmaşık sistem bileşenlerini içeren uygulamalarda performansı izleme (kontrol) en önemli işimiz olmaktadır. Özellikle kurumunuz “Özel Bulut” mimarisinde hizmet veriyorsa sürekli performansı takip etmek ve proaktif önlemler almak zorundasınızdır.

Bildiğiniz üzere uygulama problemleri; uygulama çökmeleri (crashes), fonksiyonel hatalar (failures), ve mantıksal durumları (issues) içerirken sistem problemleri; donanım, işletim sistemleri, servisler, altyapı vb. bileşenler üzerinde olabilmektedir.

Uygulama Performans Analizi: [AVIcode]

 

Bu noktada, tanımlanan performans hedefleri içinde uygulama performans durumlarının ve uygulamaları etkileyen darboğazların (bottlenecks) tanımlanması için ölçümlemeye ihtiyacınız olacaktır. Ancak sağlıklı bir ölçümleme ile uygulamanızın performans hedeflerine ne kadar yaklaştığını veya uzaklaştığınızı görebilirsiniz.

Tabi bunu için neyi ölçeceğinizi tanımlamak; yani metrikler ve her metrik için hedefleri tanımlamak performans yönetimi planınızın en önemli parçası olacaktır.

Temel performans ölçüm bileşenleri (metrikler) aşağıdaki gibidir;

  • Cevap/Tepki Süresi veya Gecikme (Response time or latency)
  • Veri Akışı/Geçişi (Throughput)
  • Kaynak Kullanımı (Resource utilization)

Söz konusu aşağıdaki şekilde sunulan temel metrik bileşenleri, uygulama içinde dar boğazları ve problemler alanlarını tespit etmemizi sağlar.

Uygulama Performans Analizi: [AVIcode]

Performans süreci, uygulamanın performans hedeflerine ulaşmasına kadar var olan dar boğazları tanımlama ve elimine etmeye yönelik döngüsel bir süreçtir.

Uygulama Performans Analizi: [AVIcode]

Performansın izlenmesi sürekli olacaktır. Burada amaç, değişen (sistem donanım vb.) ve büyüyen (veritabanı, uygulama fonksiyonelite vb.) hizmetler karşısında, farklı konfigürasyon ayarlamalarının ve iyileştirmelerinin uygulamaya nasıl etki ettiğini anlamaktır.

İşte bu noktada “System Center – AVIcode “ : uygulama davranışları, kod hataları ve performans darboğazları için performans analizine ve problem çözümüne yönelik gerçek zamanlı tanı ve kapsamlı bir bakış sağlayacak en önemli araçlardan biridir.

System Center Operation Manager üzerine “AVIcode .NET Management Pack” ile kurulan söz konusu araç, hatalı uygulama bileşenlerini ve performans düşüklüğüne sebep olan metrik değerlerini analiz etmenize yardımcı olacak şekilde konsolide ederek size sunar.

AVIcode- IT hizmet sunumu, uygulama desteği, yazılım geliştirme ve kalite güvence ekipleri için tasarlanmıştır. Dolayısı ile performans analizini bütünsel bir yaklaşımla ele almak ve problem kök-çözümünü ortak bir platform üzerinden yürütmek için ideal bir araçtır.

Uygulama Performans Analizi: [AVIcode]

AVIcode temel özellikleri aşağıdaki gibidir.

  • LOB (line-of-business) uygulamaları uçtan-uca performansının izlenmesi yoluyla dağıtık işlemler (distributed transactions) içindeki sorunların izole edilmesi,
  • Hizmet Düzeyi Sözleşmesine [SLA (Service Level Agreement)] uygun olarak 3ncü parti web servisleri bağlantı durumlarının izlenmesi,
  • Güvenlik, bağlantı, kodlama ve performans problemlerinin analiz edilmesi,
  • Yük dengeleme sorunlarında tam olarak yerinin tespit edilmesi,
  • SQL Server Raporlama servisleri ile geçmişe yönelik veri üzerinden analiz yapılması.

AVIcode ile ilgili ayrıntılı bilgiye Microsoft Server and Cloud Platform sitesinden ulaşabilirsiniz.

Daha :

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile